На фокус:

Възприета е съвременна концепция за дневно осветление на търговския център с изграден стъклен покрив над пешеходните алеи.

Софарма Бизнес Тауърс има зелена градина от 7000 кв.м. на покрива на търговския център.

На фокус:

Aрхитектурен подход е с фокус върху енергийната ефективност, което спестява до 50% разходи и води до по-ниска емисия на Въглероден двуокис.
 
 
Начало Енергийна ефективност

 

Енергийна ефективност

В контекста на световните тенденции за понижаване потреблението на енергия в проекта са заложени редица технологии за енергоефективност.

Система за сградна автоматизация

» Децентрализирана вентилация и климатизация с пресен въздух от фасадата
Използване инертната маса на бетоновите плочи
» БМС централизирано управление на слънцезащитата за постигане на максимален ефект
Контрол за управление и мерене на всички инсталации

Стъклени фасади

» Последно поколение дабъл скин фасада специално проектирана за Софарма Бизнес Тауърс от Koster Lichtplanung, Германия и Reynaers, Белгия.
» Отваряемост за естествена вентилация.
» Прозрачни стъкла, максимално използване на нефилтрираната дневна светлина.
» Развита система за слънцезащита, която намалява максимално соларния фактор R през лятото и го използва през зимата.
» Топла фасада, задържа максимално вътрешната енергия на сградата.
» Усещане за простор, стъкло по цялата периферия.
» Максималното остъкляване води до общо намаляване на времето за изкуствено осветление.

Зелен покрив

» Зеленият покрив играе ролята на филтър. Понижава температурата през лятото и повишава топлоизолационните качества през зимата. Оттук се намаляват енергийните разходи на сградата, а оттам и емисиите на Въглеродния двуокис.            
» Плътните покривни повърхности поглъщат слънчевата енергия и я излъчват в атмосферата.
» Озеленените покриви задържат дъждовната вода в растителния и дренажен слой, като в последствие тя се изпарява. По този начин се намалява количеството замърсени води от дъждовната канализация.
» Озеленените покриви увеличават биоразнообразието в градската среда.
» Спомагат за свързването на прашните частици във въздуха.
» Играят ролята на звукова бариера.

 

 

 Енергийна ефективност