На фокус:

Възприета е съвременна концепция за дневно осветление на търговския център с изграден стъклен покрив над пешеходните алеи.

Софарма Бизнес Тауърс има зелена градина от 7000 кв.м. на покрива на търговския център.

На фокус:

Aрхитектурен подход е с фокус върху енергийната ефективност, което спестява до 50% разходи и води до по-ниска емисия на Въглероден двуокис.
Начало Контакт


 

Адрес:
1756 София, р-н Изгрев, ж.к. Изток
ул. Лъчезар Станчев №5

Телефон: +359 2 42 50 120
Факс: +359 2 42 50 131
E-mail: office@businesstowers.bg


Рекламни дейности и конферентни площи:
Десислава Стоилова
Маркетинг и Реклама
Телефон: +359 2 8134 826,
+359 882 853 801
Е-mail: dstoilova@businesstowers.bg


Вижте Sopharma Business Towers на по-голяма карта