На фокус:

Възприета е съвременна концепция за дневно осветление на търговския център с изграден стъклен покрив над пешеходните алеи.

Софарма Бизнес Тауърс има зелена градина от 7000 кв.м. на покрива на търговския център.

На фокус:

Aрхитектурен подход е с фокус върху енергийната ефективност, което спестява до 50% разходи и води до по-ниска емисия на Въглероден двуокис.
 
 
Начало Офиси

 

Конкурентни предимства

• Отворени пространства разделени спрямо нуждите на клиента
• Липса на модерни офис площи в района
• Конферентни зали с кетъринг на 3 и 4 етаж
• Повдигнат под навсякъде в офис помещенията
• 2,90 метра светла височина
• Високо-скоростни асансьори
• Изключително лесен достъп за служителите с градския транспорт
• Метростанция Г. М. Димитров на 150 м от обекта
• Повече от 400 паркоместа в подземните нива


Асансьори

• Избора на асансьори е направен след задълбочено проучване и консултации с водещи производители. С избраните асансьори и системи за оптимизация на движението ще бъдат постигнати нормативни показатели "Excellent", необходими за офиси клас "А".
• До 30 сек. време за изчакване
• До 30 сек. време за пътуване
• До 5 мин. обслужване на 15% от популацията
• Достъп за инвалиди

Софарма Бизнес Тауърс Офиси