На фокус:

Възприета е съвременна концепция за дневно осветление на търговския център с изграден стъклен покрив над пешеходните алеи.

Софарма Бизнес Тауърс има зелена градина от 7000 кв.м. на покрива на търговския център.

На фокус:

Aрхитектурен подход е с фокус върху енергийната ефективност, което спестява до 50% разходи и води до по-ниска емисия на Въглероден двуокис.
 
 
Начало Свободни площи

 

Предлагаме свободни офис площи за бизнес !!

Място за бизнес

Софарма Бизнес Тауърс има предимството на отлично местоположение и неповторим дизайн. Етажните планове са съобразени, така че да удовлетворят нуждите дори и на най-взискателните клиенти. Софарма Бизнес Тауърс ще се превърне в първокласна бизнес дестинация в София.

Офис площите са разположени в 19 и 22 етажни кули, които са едни от най-високите сгради  в София.

•  Aрхитектурен подход с фокус върху енергийната ефективност, което спестява до 50% разходи и води до по-ниска емисия на Въглероден двуокис.
•  Наемателите могат да се възползват от редица удобства и услуги намиращи се в търговският център.
•  Свободен достъп до 7000 кв.м. зелени площи разположени в основата на двете офис кули.

В една от кулите ще се помещава централното управление на Софарма АД, която е сред десетте най-големи корпорации в България и лидер във фармацевтичната индустрия за Югоизточна Европа.

Контакт с нас !