arrow right iconДоверие – Обединен холдинг АД

„Доверие – Обединен холдинг” АД е едно от най-големите холдингови дружества в България, основанo през 1996 г. като приватизационен фонд с портфейл от участия в над 20 предприятия от различни отрасли на икономиката.

Цели

Доверие Обединен холдинг АД заема водещо място в стопанския живот на България и следва основната си инвестиционна цел: да осигури на своите акционери постоянен доход от дивиденти и от нарастване на пазарната цена на акциите.

arrow down icon Контакти

Website: http://www.doverie.bg