arrow right iconЕЛАНА Финансов Холдинг – централен офис  (етаж 12)

Група от компании с история от 29 години в инвестиции и финансиране.  Обединява инвестиционният посредник ЕЛАНА Трейдинг (инвестиции на българския фондов пазар и глобалните финансови пазари),  управляващото фондове дружество ЕЛАНА Фонд Мениджмънт (взаимни фондове, спестовни планове, индивидуални инвестиционни портфейли) и консултантската компания ЕЛАНА Инвестмънт (разработване и управление на проекти с европейско финансиране за бизнеса).

Контакти

Тел. 02/ 81 000 00

Email: info@elana.net

Website: www.elana.net

 

arrow right iconЕЛАНА Инвестмънт (етаж 12)

Консултантска компания с история от над 20 години в привличане на инвестиционно финансиране за българския бизнес и общини.   Разработва и управлява инвестиционни проекти по европейските програми.

Контакти

Тел. 02/ 81 000 50

Email: investment@elana.net

Website: www.elana.net/investment

 

 

arrow right iconЕЛАНА Фонд Мениджмънт (етаж 13)

Един от първите фонд мениджъри в България с грижа за индивидуални и фирмени инвестиции от 18 години.  Управлява 7 взаимни фонда, спестовни планове и индивидуални инвестиционни портфейли.  Компанията е отличена с 30 национални и международни награди.

Контакти

Тел. 02/ 81 000 70

E-mail: spesti@elana.net

Website: www.elana.net/fund-management

 

 

arrow right iconЕЛАНА Трейдинг (етаж 13)

Един от първите инвестиционни посредници в България с история от 29 години в услуги за инвеститори на Българска фондова борса и на глобалните финансови пазари.  Компанията е отличена с 31 национални награди. 

Контакти

Тел. 02/ 81 000 20

E-mail: trading@elana.net

Website: www.elana.net/trading

 

 

arrow right iconЕЛАНА Агрокредит (етаж 13)

Специализирано дружество за  кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг. Предлага също на стопаните и оборотни кредити.

Контакти

Тел. 02/ 81 000 92

E-mail: agrocredit@elana.net

Website: https://agrocredit.elana.net/