arrow right iconОбщинска банка АД

 

Общинска банка АД е учредена през месец април 1996 г. като универсална търговска банка.
Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите,
с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.
 
Финансов център “КАТ”-София към Общинска банка АД е открит на 27.12.2007 г. предлага следните банкови продукти и услуги за физически лица и корпоративни клиенти
 
Срочни влогове
 • в национална и в чуждестранна валута
 • стандартни срокове и стандартни лихвени нива
 • богата гама от специални продукти
 • възможност за договаряне на индивидуални срокове и лихви

 

Безсрочни влогове и Разплащателни сметки

 • разплащателни, спестовни, набирателни, ликвидационни
 • детски влогове
 • влогове под условие

 

СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ

 • с благотворителна цел
 • за покупко-продажба на недвижими имоти
 • на лица, упражняващи свободни професии

 

РАЗПЛАЩАНИЯ В ЛЕВОВЕ

 • обикновени – през БИСЕРА
 • бързи – през РИНГС
 • групови плащания
 • периодични плащания

 

ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ

 • покупко-продажба на валута
 • валутни разплащания

 

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

 • актуална информация и възможност за транзакции от всяка точка на света

 

ЕЛЕКТРОННИ БАНКОВИ КАРТИ

 • дебитни карти „Cirrus/Maestro”
 • кредитни карти „Mastercard”
 • револвираща кредитна карта “Енерджи кард”

 

КРЕДИТИРАНЕ

 • кредити за юридически лица, сключени при условията на индивидуално договаряне
 • програма за кредитиране на МСП
 • инвестиционни кредити
 • кредити за оборотни средства
 • кредити по оперативни програми
 • кредити за физически лица:
 • кредити за текущо потребление
 • кредити за строеж и покупка на жилища
 • овърдрафт по картови сметки

 

ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ

 • банкови гаранции
 • акредитиви
 • инкаса
 • поименни чекове

 

КОЛЕКЦИИ

 • възпоменателни монети
 • инвестиционно злато
 • други ценности

 

ПОС-ТЕРМИНАЛ

 • теглене на суми в брой от дебитни и кредитни карти

 

Финансов център “КАТ” извършва и банково обслужване на разпоредители с бюджетни средства.

 

Общинска банка АД има кореспондентски отношения с над 250 банки от цял свят и изградена мрежа от 56 финансови центрове и 43 изнесени работни места в 25 области и 52 населени места в страната.

 

image iconГалерия

arrow down icon Работно време

Понеделник – петък: 08:30 до 17:15 ч.
Събота – неделя: почивни дни

 

arrow down icon Контакти

Търговски обект: 6
Телефон: 029799476 ; 029799477

 

 

credit card iconНачини на плащане