arrow right iconSOPHARMA EVENT CENTER

 

Десислава Стоилова

 

Специалист „Връзки с обществеността и Реклама“

 

Софарма Имоти АДСИЦ

 

Софарма Бизнес Тауърс

 

гр. София 1756, ул.“Лъчезар Станчев“ № 5, Сграда А, ет.18

 

T: +359 2 8134 826; F: + 359 2 8134 332; M: +359 882 85 38 01

 

arrow down icon Контакти

Търговски обект: 2E
Телефон: +35928134826
E-mail: dstoilova@businesstowers.bg

 

credit card iconНачини на плащане