Декларация за поверителност

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нас! Защитата на данните е с особено висок приоритет при управлението на ТЕЛЕКОМПЛЕКТ АД. Използването на интернет страниците на ТЕЛЕКОМПЛЕКТ АД и в частност уебсайта BusinessTowers.bg е възможно без указания за лични данни,...

Контакти

location iconАдрес: 1756 София, р-н Изгрев, ж.к. Изтокул. Лъчезар Станчев №5 Телефон: +359 2 42 50 120Факс: +359 2 42 50 131E-mail: office@sbt.bg   house padlock icon  Офиси и търговски площи: Телефон: +359 2 42 50 124   id card icon Рекламни дейности и конферентни...

За инвеститора

arrow right iconИнвеститор „Софарма имоти“ АДСИЦ е Акционерно Дружество със Специална Инвестиционна Цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Дружеството е учредено на 20.03.2006 г. и е...
За проекта

За проекта

Отлично местоположение и неповторим дизайн! През 2011 г. Софарма Бизнес Тауърс отвори врати и се превърна в ексклузивен проект за България със своите високотехнологични сгради клас А, най-високият технологичен клас, съгласно европейските и световни класификации за...