Hyperscience

Hyperscience

arrow right iconHyperscience Дружеството разработва софтуер, който автоматизира някои от административните процеси в един офис, като използва машинно самообучение.     arrow down icon Контакти Уебсайт:www.hyperscience.com  ...
OnProcess Technology

OnProcess Technology

arrow right iconОнПросес Технолоджи България ЕООД OnProcess Technology is a business optimization specialist for the post-sale value chain, digitizing and streamlining service and supply chain processes. Rooted in the belief that you do not have to sacrifice one for...
ОЗОФ Доверие ЗАД АД

ОЗОФ Доверие ЗАД АД

arrow right iconОЗОФ Доверие ЗАД АД „Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие“ ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства;...
Елана

Елана

arrow right iconЕЛАНА Финансов Холдинг – централен офис  (етаж 12) Група от компании с история от 29 години в инвестиции и финансиране.  Обединява инвестиционният посредник ЕЛАНА Трейдинг (инвестиции на българския фондов пазар и глобалните финансови пазари), ...
Доверие – Обединен холдинг АД

Доверие – Обединен холдинг АД

arrow right iconДоверие – Обединен холдинг АД „Доверие – Обединен холдинг” АД е едно от най-големите холдингови дружества в България, основанo през 1996 г. като приватизационен фонд с портфейл от участия в над 20 предприятия от различни отрасли на...