Пета юбилейна конференция „Успешните комуникации започват отвътре“

През 2012 г. станахме свидетели на възхода на социалните мрежи в естествения живот на организациите, които пък от своя страна доведоха до по-нисък контрол върху брандовете и утвърждаването на нови инструменти и практики на работното място. Визуалната комуникация набира все повече сила в световен мащаб и естествено повлиява мисленето и действията иа на вътрешните комуникатори и в България.

И така, какво ни донесе досега 2013 г. и какво можем да очакваме до нейния край? Как се развива роднинската релация вътрешни комуникации – Човешки ресурси‘? Дали 2013 г. ще бъде годината, когато вътрешните комуникации признават, че са не просто компромисен канал и инвестицията в развитието им наистина си заслужава? Дали самоцелната комуникация постига реални резултати? И колко важен е стратегическият поглед върху категорията „поведение” – вътре и извън организацията
По време на събитията от конференцията ще бъдат връчени и наградите от конкурса за ефективни вътрешни комуникации – Grapevine Awards 2013. Вижте повече за конкурса

Grapevine Awards е първият специализиран конкурс, отличаващ креативността и високия професионализъм на специалистите в областта на вътрешните комуникации в Европа. Конкурсът беше създаден през 2009г. по инициатива и концепция на Apeiron Academy, част от Apeiron Communication, с подкрепата на първата професионална мрежа на вътрешните комуникатори в България – Клуб Вътрешен Комуникатор.

Проектите на кандидатите в конкурса и победителите в Grapevine Awards се оценяват и определят от Жури, съставено от български и чуждестранни специалисти, с висока квалификация и опит в областта на вътрешните комуникации, пъблик рилейшънс, управление на персонала и организационно управление.

От 2013 г. наградите Grapevine отвориха врати за международно участие!

Дата

юни 27 2013 - юни 28 2013

Час

8:00 am - 6:00 pm